Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
 

             Ś W I A D E C T W A       K W A L I F I K A C Y J N E                      

          Uprzejmie informuję, że Oddział SIMP w Bielsku-Białej  posiada powołaną przez  Prezesa Urzędu Regulacji Eenrgetyki   Komisję Kwalifikacyjną  Nr 269, która po przeprowadzeniu egzaminów  zatwierdza kwalifikacje  osób zatrudnionych     na stanowiskach pracy związanych z   dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:
 
w Grupie 1   urządzenie,   instalacje   i    sieci    elektroenergetyczne wytwarzające,
                        przetwarzające,   przesyłające   i   zużywające   energie    elektryczną;
 
- w Grupie 2  urządzenie wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające
                         ciepło oraz inne urządzenie energetyczn;
  
 
- w Grupie 3.  urządzenia,  instalacje  i  sieci  gazowe  wytwarzające, przetwarzające,
-                   przesyłające,   magazynujące   i   zużywające   paliwa   gazowe.
 
          Koszt 1 egzaminu  (w bieżącym roku) wynosi  210,00 zł.   -  co   wynika
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
          W celu przystapienia do egzaminu  należy zlożyc  stosowne   druki  (wnioski), które  mozna pobrać    na    naszej   stronie    internetowej      www.simp.bielsko.pl
Kontakt telefoniczny z biurem Oddziału SIMP: 
                        wtorki    od godz     8.00    do    godz, 13.00
                        środa    od godz.  10.00    do   godz,   16.00
          Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminów na miejscu - w zakładzie pracy.

 

 

Druki URE do egzaminów